YEŞİL GÖNEN'İM
ANA SAYFA TARİHÇE BELEDİYE KAPLICA DENİZKENT OTELLER İÇİMİZDEN BİRİ RESİMLER E-MAİL

    GÖNEN'İN HİKAYESİ
    Gönen'in eski dildeki ismi Artemea'dır.Rivayete göre M.Ö. IV. yy.'da Belkıs şehrini almak için yola koyulan İskender, Aisepos (Gönen Çayı) nehrinin kenarında dinlenmek için mola verdiği sırada, nehir kenarında dolaşan askerler sazlıkların arasından buhar çıktığını farketmişler, yıkanmak istemişler; fakat,suyun sıcak olduğunu farkedince nehirden kanal açarak sıcak suya karıştırmışlardır. Askerler bu suda yıkandıklarında gençleştiklerini hissetmişler, hatta hastalarının da iyileştiğini fark ederek bu suyun tılsımlı olduğuna karar vermişlerdir.
    Bizans imparatorluğu zamanında, krallar ve saray erkanı ile ordu komutanlarının aileleriyle birlikte Gönen'e geldikleri ve haftalarca gençleşme umuduyla suda kaldıkları Bizans döneminden kalma taş yazmalardan öğrenilmiştir.Yine Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu konuya temas ederek "Bursa krallarının eşhebi Mihaliç nam kralın saydgah ve teferrüçgahı bir şehr-i müzeyyen imiş" diye bahsetmektedir. Yani tarih boyunca kralların av ve dinlenme yeri olarak Gönen'i tercih ettikleri görülmektedir.
    Kısacası, Gönen'in Antikçağ ve Bizans dönemlerindeki gelişiminin sıcak su kaynakları sayesinde olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

    GÖNEN'İN KURTULUŞU (6 EYLÜL 1922)
    Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kumandanlığını yaptığı "Büyük Taarruz" (26 Ağustos 1922) ve "Başkumandanlık Meydan Muharebesi" (30 Ağustos 1922'nin büyük bir zaferle sonuçlanmasının ardından 2 Eylül günü Yunan orduları başkomutanı General Trikopis Uşak'ta esir edilir.Yunan ordusu bozgun halinde kaçmaya başlar. İçlerinde Köteylili Mehmet Şükrü Bey'in ve Tayyare Katibi Gönenli Cemal Efendi ile Çığmışlı Topçu Çavuşu Ali Osman Çavuş'un da bulunduğu ordumuz, süratle kaçan düşmanı takip etmeye başlar.
    Yunan ordusunun bozgun haberi Gönen'e geldiği sırada Gönen Yıldırım Müfrezesi Kasabayı sarmış beklemektedir.
    Kasabada güçlü bir Yunan birliği bulunduğundan hemen taarruza geçilmez. İbrahim Ethem Bey tarafından Şamlı'dan 100 atlı ile gönderilen Murad Efe'nin gelmesi beklenir.
    Murad Efe'nin Susurluk üzerinden Gönen' gelmesiyle. Doktor Numan Bey kumandasında Balcı köyünde toplanan Altıparmak Nuri, Bacak Hasan, Kürt Hasan, Süleymanlı Ahmet, Yüzbaşı Mevlüt ve Karadağlı Hurşit Efe Müfrezeleri Gönen'i dört taraftan kuşatırlar. Teslim teklifinin reddedilip hıristiyan mahallelerinden ateş açılması üzerine Milli Müfrezeler harp vaziyeti alarak muharebeye başlarlar. 5 Eylül Salı günü gündüz saat onda başlayan çarpışmalar, gece saat sekize (alaturka saat) kadar devam eder. Binbaşı Drago kumandasındaki birlikler daha fazla dayanamıyarak teslim olur. On saat devam eden çarpışmalarda düşman askerlerinden 150'si öldürülmüs ve 170'i de esir edilmiştir. Milli Müfreze'den ise bir şehit bir de yaralı vardır. Ayrıca düşmandan kırk yedi sandık Alman , kırk beş sandık Osmanlı ve yirmi sandık dokuzlu cephane, on altı sandık tüfenk bombası, on iki sandık el bombası ve bir çok silah ele geçirilmiştir.
    5 Eylül Salı günü gece yarısına kadar devam eden muharebelerden sonra 6 Eylül 1922 Çarşamba günü Gönen, tamamen Türk birliklerinin denetimine girmiştir. Müfrezelerimiz daha sonra Sarıköy nahiyesi ile Elbizlik (Hafız Hüseyin Bey) köyündeki Yunan garnizonlarına taarruz ederek tamamını imha etrnişlerdir. Rumlar'dan kaçabilenler Erdek istikametine giderek Y unan gemilerine sığınmışlardır. Kaçan Yunanlıları takip eden Gönen Milli Müfrezeleri, bir taraftan da şu dizeleri terennüm ediyorlardı;
     Önümüzde Yunan, arkamızda Gönen
    Yürü arslan yürü sen, Allah'a güven

    GÖNEN'İN KONUMU
    Gönen, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölgesi içinde Balıkesir iline bağlı 1997 yılı 33.887 nüfuslu ilçe merkezidir. Onbir mahallede 9.953 hane bulunmaktadır. Toplam alanı 1152 km olan Gönen ilçesi, 46° 06' enlemi ve 27° 38' boylamı arasında yer almaktadır.
    Doğusu Manyas ilçesi, kuzeydoğusu Bandırma ilçesi, batısı Biga ve Yenice ilçeleri, kuzeyi Marmara Denizi ve Erdek Körfezi, güneyi Balya ilçesi ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 33 metredir.
    Gönen Çayı ve onun yan kollarını oluşturan derelerin meydana getirdiği vadi içinde yer alan Gönen ilçesinin köylerinde 1997 yılı nüfus sayımına göre 36.152 kişi yaşamaktadır. Kendisine bağlı 90 köyü ve iki bucak merkezi vardır. Gönen'den başka Sarıköy'de de belediye bulunmaktadır. İlçenin nüfus yoğunluğu km 60,79 kişidir. Genellikle ovalarda kurulan köyler, dağlara doğru gidildikçe seyrekleşir.
    Balıkesir'e 145 km. uzaklıkta olan Gönen, Çanakkale'ye 150 km.,Bursa'ya ise 155 km. mesafededir. Deniz, hava ve demiryolu ulaşımı bakımından önemli bir merkez olan Bandırma'ya uzaklığı ise 45 km.'dir.

    GÖNEN ÇAYI
    Tarihte Aisepos olarak adlandırılan Gönen Çayı, Marmara denizinin güneyinde yer almaktadır. Uzunluğu 55 km. olan Gönen Çayı Güney Marmara bölümünün Susurluk Çayı'ndan sonra ikinci büyük akarsuyudur.
    Pazar Köy'ün güney-güneybatı istikametindeki Eybek Dağları'ndan kaynağını alan Gönen Çayı'nın yatak eğimi başlangıç kısmında oldukça fazla olmasına, rağmen, Gönen Ovası'na girdiği andan itibaren azalır. Ovada Menderesler teşkil ederek akışına devam eden Gönen Çayı, Armutçuk Dağları'ndan gelen Kocadere ve Keçidere'yi Sarıköy'ün doğusunda alır. Çaylak,
    Keten Dereleri, Çerpeş Deresi ile birleşerek sağdan Gönen Çayı'na karışmaktadır. Çay bu kavşaktan sonra bir dirsek çevirerek teşkil ettiği küçük bir deltada Erdek Körfezi'ne dökülmektedir

    GÖNEN BARAJI
    Gönen Çayı üzerinde 1978 yılında,zamanın Başbakanı Bülent Ecevit tarafından temeli atılan Gönen Barajı İlçenin 30 km. güneyinde yer almaktadır.
    Gönen Ovası ve Tahirova'da 20.569 ha tarım arazisini sulamakta olan Gönen Barajı ayrıca 6200 ha tarım arazisini taşkından korumaktadır. Baraj inşaatı 1997 yılında bitirilmiş,13 Mayıs 1996 tarihinden beri su tutulmaktadır Temelden yüksekliği 78 m. olan barajın yağış alanı 1116 km2 olup, toplam göl hacmi 164 hm3'dür.
    Yıllık enerji üretimi 7,194 milyon kws'dir.
    Gönen Barajı'ndan içme suyu amaçlı 1250 lt/sn. debi tahsis edilmiştir. Bunun 1000 lt/sn'lik bölümü Bandırma Belediyesi'ne 250 lt/sn.'lik bölümü ise Gönen Belediyesi'ne tahsis edilmiştir.

    SICAK SU KAYNAĞI
    Gönen Termal Kaynakları, Gönen Kent merkezinin yaklaşık 500 m. kuzeyinde ve Gönen Çayı kenarında yer alan 3 keson kuyu ile 10 sondaj kuyusundan elde edilmektedir. Keson kuyular yaklaşık 50'şer metre aralıklarla dizilmektedir.Alüvyondaki bu kuyuların diziliş hattı oluşumuyla ilgili SW-NE doğrultulu fayla çakışır. Sıcak su sondajlarından biri133 m. , diğeri 534 m. derinliktedir ve keson kuyuların yaklaşık 200 m. yakınında yer alırlar. Kuyulardan çıkan su sıcaklığı 76-82 derece arasında değişmekte olup, toplam debileri 45 lt/in kadardır.

    İKLİM ÖZELLİKLERİ
    Gönen havzası iklimi. doğu kısımları Karadeniz, batı kısımları Akdeniz ikliminin tesiri ve girişim bölgesinde olan Güney Marmara İklimi tipindedir. Kışın orta yağışlı, az soğuk ılık rüzgarlı ve bir müddet sonra karayelden gelen yağmurlu havalar Karadeniz iklimi etkisini, yazın görülen şiddetli sıcaklar, bazen hiç yağmursuz geçen yaz ayları da Akdeniz ikliminin etkisini gösterir. İlçenin kuzeyinde sahil kesiminde deniz etkisi daha kuvvetlidir.Denizin tesiri Gönen Çayı vadisi ile içerilere kadar sokulur.İç kısımlara gidildikçe az çok karasal iklimin etkilerini de görmek mümkündür.